PF 2021

Vážení přátelé ragbyové Slavie,

dovolte nám, jménem výboru klubu, pozdravit vás s nadcházejícími  vánočními svátky a novým rokem 2021.

Vlastně celý letošní rok byl ovlivněn neviditelnou bestií, virem, který si neumíme ani představit, který nás věru trápí, ale neporazil nás. V rámci velmi omezených možností daných karanténou, jsme  hráli soutěže, absolvovali přípravu, starali se o hřiště a navzájem si pomáhali a podporovali se.

Chtěli bychom poděkovat za disciplinovanost a za pochopení a přijetí všech nezbytných opatření karantény, což zabránilo tomu, aby byl klubový život úplně paralyzován.

Do příštího roku se díváme s nadějí, že se společně podaří tu bestii porazit a vést zase normální sportovní i společenský život. Navzdory omezením se nám podařilo několik důležitých věcí, zejména v materiálním zajištění klubu. Provedli jsme opravy tribuny a osvětlení, obstarali jsme nové tréninkové vybavení, znovu jsme slibně, ale bohužel jen krátce, obnovili činnost klubovny a hlavně se nám podařilo získat finanční prostředky z grantů, dotací a sponzorských darů na další rozvoj klubu. Tady je asi nejdůležitější, že nyní budeme mít prostředky na vybudování venkovní posilovny, Workoutového  hřiště které vybudujeme za podpory nadace ČEZ .  Všem, kteří se o to zasloužili upřímně děkujeme za jejich práci a  pomoc.

Tak jako každý rok, začneme v lednu vybírat členské příspěvky, které zůstanou stejné jako letos a bude s nimi spojeno i rozdávání designových klubových triček. Tuto novou edici navrhne některá z mládežnických kategorii, třeba U14 (?). Protože nám utekla řada tréninkových jednotek, které se nemohly uskutečnit pro kompletní uzávěru sportovišť, uspořádáme bezplatné letní kempy jako kompenzaci.

Na závěr si dovolujeme vyslovit přesvědčení,  že nás žádná epidemie nemůže zdolat, že bude ragbyová Slavie, hráči a hráčky, trenéři, funkcionáři, rodiče, fanoušci a přátelé, v příštím roce opět ve zdraví a vítězně hájit naše červenobílé barvy.

Přejeme vám radostné Vánoce a šťastný nový rok 2021.

Ragby zdar!

Výbor RCS