Pozvánka na členskou schůzi RC Slavia Praha – termín 1.12.2022

V souladu se svými stanovami svolává RC Slavia Praha
zapsaný spolek výroční členskou schůzi takto: 

Datum konání: 1.12.2022   od 19:00  hodin

Místo konání: klubovna RC Slavia Praha, hřiště v Edenu

Klubovna bude otevřena od 18:00 hodin

Program schůze:

1/ schválení programu schůze

2/ ustavení orgánů schůze (mandátová komise, návrhová
komise)

3/ zpráva o činnosti spolku za předcházející období 

4/ zpráva sportovního ředitele

5/ schválení hospodaření za léta 2020 a 2021

6/ schválení účetních uzávěrek za léta 2020 a 2021

7/ úprava členských příspěvků na rok 2023

8/ návrh činnosti na rok 2023

9/ diskuze

10/ návrh a přijetí usnesení

11/ závěr schůze

Schůze se zúčastní řádní členové spolku s
hlasovacím právem a pozvaní hosté. Pro hlasování je možné využít plné
moci. Plná moc nemusí být ověřena. ( plnou moc naleznete  zde : RCS_Plná moc_členská schůze 2022)

Výše zmíněné materiály ke schůzi budou k dispozici při
prezentaci účastníků, která začne v 18:30 hodin.

 

Pozvánka je zveřejněna 30 dní před konáním schůze vyvěšením
v klubovně spolku a  na  internetových stránkách a FB spolku.

                      Jan Stránský                                                                                                    Marek Hora

                   Předseda spolku                                                                                            Manažer spolku    

Zimní příprava mužů

Letošní zimní příprava  našich mužů bude zahájena v pondělí 5.12. a bude letos zhruba o měsíc kratší než jsme byli doposud zvyklí .

První jarní kolo Extraligy se odehraje již 25.února 2023 .  Před tím odehrajeme 22.1.2023  jedno přípravné utkání na UMT  v Edenu.( Soupeř bude upřesněn )

Druhé a poslední přípravné utkání před Extraligou odehrajeme v neděli  12.2.2023 na Markétě od 17:30 hodin s mužstvem ze Říčan .

Zimní příprava našeho týmu bude probíhat na UMT fotbalu v Edenu , v posilovně a k dispozici bude i atletický ovál ASK  Slavia Praha .

 

Rozpis Extraligy zde : http://www.rugbyunion.cz/cs/page/2538


Foto : Poslední podzimní utkání B týmu