PŘÍSPĚVKY

Seznam schválených částek příspěvků na rok 2021.


Muži a ženy 

6000,- Kč; studenti hrající v těchto kategoriích mají po předložení potvrzení o denním studiu slevu 1.000,- Kč;

Děti a mládež

5000,- Kč;

Old Boys

1000,- Kč, s registrací v ČSRU 1400,- Kč;

Nehrající členové

300,- Kč;

Druhý a další sourozenec plně platícího člena platí členský příspěvek ve výši 50%

Příspěvky se platí převodem na účet.

BANKOVNÍ SPOJENÍ

Číslo účtu : 207018670 / 0600

Variabilní číslo ve tvaru den, měsíc, rok (DDMMRRRR, např. 19121994)

Popis platby : Jméno hráče