RC Slavia Praha > Pozvánka na výroční členskou schůzi Rugby Club Slavia z.s.

Pozvánka na výroční členskou schůzi Rugby Club Slavia z.s.

6.3.2017

Pozvánka na výroční členskou schůzi Rugby Club Slavia z.s.

Pozvánka na výroční členskou schůzi Rugby Club Slavia z.s. Datum konání: 7.3.2017  20,00 hod. Místo konání: klubovna M. Huptycha, areal SK Slavia, Eden

Program

 

1/ zahájení

2/ schválení programu *

3/ volba orgánů schůze (mandátní a návrhová komise) *

4/ zpráva o činnosti za r. 2016 a plán činnosti na r. 2017

5/ zpráva o hospodaření za r. 2016

6/ návrh rozpočtu na r. 2017 *

7/ zprávy trenérů o činnosti jedn. družstev

8/ plán činnosti sportovního ředitele

9/ volba výboru RCS *

10/ volba dozorčí komise *

11/diskuze

12/ usnesení a závěr *

 

Kandidáti do výboru:

Vladimír Hejduk

Marek Hora

Květa Kottková

Jan Mareš

Jan Stránský

 

Návrhy kandidátů do dozorčí komise a další kandidáty do výboru je možno předložit e - mailem (om) nejpozději do

21.2.2017.

U bodů programu označených * se vyžaduje hlasování.

V bodě  4/ navrhne výbor vytvoření systému pracovních skupin k zajištění důležitých jednorázových i dlouhodobých akcí a projektů. Tyto dobrovolné skupiny budou úzce spolupracovat s výborem RSC a budou zodpovídat za splnění převzatých úkolů.

 

Rugby zdar!

 

4.2.2017

 

                         Aleš Vít                                                           Jan Stránský

                     sekretář RCS                                                        předseda RCS                    

  Zoom gallery

 

Partneři:

 

 

 

 

 

 

 

Zoom gallery

Zoom gallery

Zlatí partneři

Ladislav Dráb
Miloš Pešek
Vlasta Bažant
Milan Rázga
Jan Kolář

Petr Ryvola

Stříbrní partneři

Hana Pešková
Jiří Huptych
David Frydrych

Bronzoví partneři

Petr Moravec

 

 

 

  Zoom gallery

 

Partneři:

 

 

 

 

 

 

 

Zoom gallery

Zoom gallery

Zlatí partneři

Ladislav Dráb
Miloš Pešek
Vlasta Bažant
Milan Rázga
Jan Kolář

Petr Ryvola

Stříbrní partneři

Hana Pešková
Jiří Huptych
David Frydrych

Bronzoví partneři

Petr Moravec