RC Slavia Praha > Projekt se stal skutečností

Projekt se stal skutečností

15.12.2017 Dostavba objektů na hřišti dokončena

Vážení přátelé slávistického ragby,

dostavba šaten a zázemí zahájená v srpnu letošního roku spěje úspěšně k závěru. Nové šatny, toalety, umývárny a další zařízení výrazně zvýší kapacitu a zlepší prostředí pro všechna naše družstva. Úpravou ploch okolo dokončené budovy vzniknou nové prostory, které budou nejen dobře vypadat, ale budou sloužit i k tréningu. Zároveň si vytvoříme prostředí pro další úpravy areálu a vznik vytoužené klubovny.

Je tedy zjevné, že dostavba se pozitivně týká všech družstev, všech členů, celého klubu.

Zásadní otázkou celého projektu je jeho financování. Ke grantu MHMP musíme přidat  spoluúčast z vlastních zdrojů ve výši Kč 800.000,- Těmito zdroji jsou výnosy z akcí, členské příspěvky, sponzoring, reklama a dary.

Dovolujeme si proto znovu požádat všechny naše členy, přátele a příznivce o zvážení jejich možností, jak klubu se získáním těchto prostředků pomoci. K tomuto účelu byl zřízen transparentní účet v KB číslo 115-6649230297/0100, kam je možno příspěvky zasílat. Pokud by poskytovatelem byla firma, je možno uzavřít vhodnou smlouvu. Jakákoliv částka je vítaná.  Stav účtu je zveřejněn na našich stránkách. Řada osob již přispěla, jsme jim za to upřímně vděčni a velmi si jejich loajality vážíme. Stejně tak to bude v případě těch, kteří tak teprve učiní.

Investujeme společně do budoucnosti našeho klubu!

Děkujeme!

Výbor RCS

 

Ragby zdar!

 

 

 

  Zoom gallery

Zoom gallery

 

Partneři:

 

 

 

 

 

 

Zoom gallery

Zlatí partneři

Ladislav Dráb
Miloš Pešek
Vlasta Bažant
Milan Rázga
Jan Kolář

Petr Ryvola

Stříbrní partneři

Hana Pešková
Jiří Huptych
David Frydrych

Bronzoví partneři

Petr Moravec

 

 

 

  Zoom gallery

Zoom gallery

 

Partneři:

 

 

 

 

 

 

Zoom gallery

Zlatí partneři

Ladislav Dráb
Miloš Pešek
Vlasta Bažant
Milan Rázga
Jan Kolář

Petr Ryvola

Stříbrní partneři

Hana Pešková
Jiří Huptych
David Frydrych

Bronzoví partneři

Petr Moravec