U8

Kategorii U8 tvoří děti ve věku prvních až
třetích tříd základních škol, tedy od 6 až do necelých 8 let. Jsou to
kluci a holky co v září, když začíná nová rugby sezóna, přestoupily z U6 – a
na hřišti jsou již jako doma-  a nově příchozích, kteří se velice rychle
začlení do kolektivu. 

 

Všechny tréninky jsou vedeny formou hry a na hřišti panují základní hodnoty jako čestnost, nadšení, soudržnost, kázeň
a úcta.

Tréninky vedou zkušení trenéři, kteří sami rugby hrají a mají spoustu zkušeností, které ochotně a rádi předávají dál.

 

Děti jsou vedeny k všestrannosti a celkové pohybové zdatnosti a v tomto věku se již přidává i ragbyový rozvoj.

Začínají mít nadšení z nácviků rugby hry a jsou zapálení pro hru, kterou chtějí vyzkoušet i na turnajích.

 

V této kategorii se jezdí na turnaje dle počtu přihlášených dětí. Hra se
hraje se zjednodušenými pravidly, aby měla spád a zároveň
nedocházelo ke zraněním a hráči si hru patřičně užili.

 

Nikdy se nehraje na vítěze a poražené.

Vždyť hlavní je se zúčastnit !

TRÉNINKY

ÚTERÝ: 17:00 – 18:00

ČTVRTEK: 17:00 – 18:00

Trenéři: Julie Drahorádová

KONTAKT

Anna LANGEROVÁ

 +420 777 232 860

     e-mail: vitalinea@seznam.cz