SPORTOVNÍ PROHLÍDKY

Sportovní prohlídky zajišťují jednou ročně hromadně trenéři. 

 

Pokud máte vlastního doktora tak po domluvě s trenérem se dá udělat sportovní prohlídka individuálně.