PŘÍSPĚVKY

Členské příspěvky na rok 2023


S ohledem na současnou ekonomickou situaci došlo k úpravě
členských příspěvků s platností od r. 2023 takto:


1/ Děti a mládež do 18 let + studenti – 7.000,-Kč
(studenti musí doložit doklad o studiu )

Sourozenci platí 3.500,-Kč ( platí pouze do 18 let )


2/ Aktivní dospělí – 8.000,-Kč


3/ Ostatní registrovaní dospělí – 3.000,-Kč


4/ Neregistrovaní hráči dospělí – 2.000,-Kč


5/ Nehrající členové – 500,-Kč


6/ Děti trenérů
1. dítě – 7.000,-Kč
2. dítě – 3.500,-Kč

Příspěvky jsou splatné do 31.1.2023.

V odůvodněných případech je možno příspěvky uhradit ve dvou splátkách, 1. splátka do 31.1.23, 2. splátka do 30.6.23.
Trenér projedná případné splátky se sekretářem klubu.

Vedení RCS

 

 

BANKOVNÍ SPOJENÍ

Číslo účtu : 207018670 / 0600

Variabilní číslo ve tvaru den, měsíc, rok (DDMMRRRR, např. 19121994)

Popis platby : Jméno hráče