PŘÍSPĚVKY

Členské příspěvky na rok 2024

 

Členské příspěvky jsou pro náš spolek významnou plánovanou příjmovou položkou. Pomáhají pokrýt náklady nezbytně nutné k bezproblémovému chodu klubu – tréninkové a zápasové pomůcky a vybavení, dopravné na soutěžní zápasy, náklady na trenéry, údržba hřiště, šaten i areálu atd. Členské příspěvky jsou tak nedílnou součástí naší finanční stability a umožňují nám poskytovat kvalitní prostředí pro sportovní aktivity našich členů. 

Děkujeme všem členům, kteří svými příspěvky podporují fungování našeho spolku.

 

Úpravu členských příspěvků může projednat a určit jen členská schůze klubu. Tak se také stalo na členské schůzi dne 1. 12. 2022. Výše příspěvků byla členy RCS odsouhlasena a schválena s ohledem na stávající ekonomickou situaci klubu a zejména všeobecnou inflaci. Ta se naneštěstí po celý rok 2023 stále zvyšovala. Z členských příspěvků se zároveň platí povinné členské poplatky ČSRU.

 

Aktuální platná výše členských příspěvků s platností pro rok 2024 je tato:

 

 • Děti a mládež do 18 let + studenti 7.000 Kč (studenti musí doložit doklad o studiu)

 • Každý další sourozenec platí 3.500 Kč (pouze do 18 let)

Členský poplatek se týká všech registrovaných hráčů.

 

 • Děti a mládež do 18 let bez platné registrace platí 8.000 Kč

 

 • Registrovaní aktivní hráči nad 18 let s pojištěním – 8.000 Kč

 

 • Ostatní registrovaní hráči s pojištěním – 3.000 Kč

 

 • Neregistrovaní hráči bez pojištění – 2.000 Kč

 

 • Nehrající členové500 Kč

 

Příspěvky jsou splatné do 31.1.2024.

Zároveň prosíme členy o včasné plnění svých závazků ke klubu.


Číslo účtu : 207018670 / 0600
Variabilní číslo ve tvaru den, měsíc, rok (DDMMRRRR, např. 19121994)
Popis platby : Jméno hráče

 

V opodstatněných a prokazatelných případech, kdy by výše příspěvků měla být překážkou pro členství v klubu, lze písemně požádat VV o splátkový kalendář, snížení nebo prominutí členského příspěvku na daný rok. VV může současně s rozhodnutím o prominutí příspěvků po projednání s  členem rozhodnout o závazcích člena, které osvobození podmiňují. 

 

 •  

 

Všeobecná zdravotní pojišťovna i pro tento rok podporuje pohybové aktivity pro děti, dospělé a seniory. Děti do 18 let mohou žádat o příspěvek ve výši až 2.000 Kč na pravidelnou pohybovou a zároveň sportovní aktivitu dlouhodobého charakteru organizovanou v kroužcích, spolcích, klubech či domech dětí a mládeže apod. Nebo můžete také čerpat tento příspěvek na sportovní prohlídku absolvovanou za úhradu u lékaře ve smyslu zákona č. 373/2011 Sb. O příspěvek si můžete do vyčerpání stanoveného limitu zažádat 2× ročně.

Dospělí ve věku 18–65 let pak mohou žádat o příspěvek ve výši 1 000 Kč na pravidelnou pohybovou a zároveň sportovní aktivitu dlouhodobého charakteru – např. členské příspěvky.

https://www.vzp.cz/pojistenci/vyhody-a-prispevky/pohyb

 

 •  

 

U ostatních zdravotních pojišťoven je nutné sledovat aktuální nabídku.

 

 •  

 

V projektu Aktivní Město můžete žádat o příspěvek na jedno dítě do 18 let ve výši 1 300 Kč, jestliže máte trvalé bydliště v Praze 5. Občané z Prahy 6 mohou žádat o 800 korun, a Praha 17 letos podpoří děti s trvalým bydlištěm částkou 1 200 Kč.

https://aktivnimesto.cz/spoustime-nove-programy-na-praze-5-6-17-take-pokracuje-projekt-darujeme-krouzky-detem/

 

 •  

U projektu Darujeme kroužky dětem je nabízena pomoc s financováním volnočasových aktivit rodinám v tíživé finanční situaci po celé České republice až do výše 4 000 Kč za rok. Projekt Darujeme kroužky dětem se zaměřuje na podporu rodin v ČR v tíživé finanční situaci a rodin uprchlíků z Ukrajiny. Projekt podporuje volnočasové aktivity dětí a mládeže ve věku 3–18 let.

https://www.darujemekrouzky.cz/

BANKOVNÍ SPOJENÍ

Číslo účtu : 207018670 / 0600

Variabilní číslo ve tvaru den, měsíc, rok (DDMMRRRR, např. 19121994)

Popis platby : Jméno hráče